Vasemmistoliitto ei ole valmis karsimaan lasten päivähoidosta.  Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän linjaus valmiudesta rajoittaa lasten subjektiivista päivähoitoa kohdistuu suoraan lasten oikeuksiin. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitoon.

Karsimisen sijaan päivähoitoa on kehitettävä. Sipilä kyllä kehittäisi päivähoitoa, mutta jättäisi osan lapsista päivähoito-oikeuden ulkopuolelle. Tämä ei ole lasten kannalta tasa-arvoista ja merkitsi päivähoidossa taka-askeleita menneeseen.

Perheiden mahdollisuutta valita perheen koti- ja työelämään soveltuva päivähoito on hyvä lisätä kunnissa. Esimerkiksi vuorotyötä tekevät ja epäsäännöllisten työaikojen armoilla olevat perheet ovat lujilla päivähoidon järjestämisessä.