Omaishoidon tuki puhuttaa. Omaisen hoitaminen on raskasta ja kuluttavaa – monella tavalla. Omaishoitaja on sidottu hoitoon 24/7 ja usein ilman taukoja. Usein omaishoitaja on itsekin jo ikääntynyt ja hoidettava on puoliso. Parisuhteesta on tullut hoivasuhde.

Kunnat hoitavat luvattoman huonosti omaishoitajien tuen. Tukipalvelut eivät pelaa. Kolmen vuorokauden lakisääteiset vapaapäivät saattavat jäädä pitämättä. Eikä väliaikaishoitokaan pelaa.
                                                                 *****
Omaishoidon tuen maksaminen tulee siirtää Kelalle. Omaishoidon tuen taso ja maksukäytännöt vaihtelevat. Omaishoitajien oikeudenmukainen kohtelu edellyttää tuen maksuperusteiden ja maksukäytäntöjen yhtenäistämistä.
Siirrosta Kelalle tulee sopia hallitusohjelmassa. Kelalla on valmiudet hoitaa omaishoidon tuen maksaminen. Samalla on tarkistettava myös omaishoidon tuen verotus, joka koetaan äärimmäisen epäoikeudenmukaiseksi.
Siirron jälkeen kuntien omaishoidon työntekijät voivat keskittyä omaishoitajien tukemiseen. Omaishoito on erittäin edullinen vaihtoehto yhteiskunnalle, mutta usein hyvin raskas omaishoitajalle.
                                                                 *****
On kohtuutonta, että omaishoitajat jäävät vaille tukipalveluja. Vanhuspalveluja ei pystytä järjestämään, jos omaishoito ei toimi. Omaishoidon tulee kuitenkin aina olla vapaaehtoista. Omaishoitoon ei tule pakottaa ketään.
Sen tulee olla täydentävä hoitomuoto. Ensisijaisesti vanhusten hoiva on järjestettävä yhteiskunnan palvelujen kautta.