Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ajaa eläkeiän nostamista kuin käärmettä pyssyyn.

Vasemmistoliitto pitää kiinni nykyisetsä joustavasta 63 – 68-vuoden vanhuuseläkeiän rajasta. On panostettava työelämän muutokseen, työterveyshuollon ennalta ehkäisyyn ja palkata lisää duunia, kun sitä tahtoo olla jokaisessa duunissa olevalla yli omien tarpeidensa.   

Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen nostaisi vaikka väkisin työeläkeiän alarajan 65 vuoteen nykyisen 63 vuoden sijaan. Laatunen perustelee eläkeiän nostamista eliniän pidentymisellä, valtiontalouden kestävyysvajeella ja kansaneläkeiällä, joka on 65 vuotta.
Laatunen haluaa varastaa eläkeläisiltä elinvuosia työelämälle ja pistää ikääntyvät tekemään rahaa valtion kassaan.
Miksi Laatunen ei puhu siitä suuresta joukosta, joka joutuu eläkkeelle keskimäärin 52-vuotiaina? Heistä 44 prosentilla on mielenterveysongelmia. Heidän joukkonsa on kasvanut 90-luvun laman jälkeen, kun työelämän tehokkuus on kiristynyt.
Työhönsä sitoutuneet, hommansa hyvin hoitavat ihmiset eivät kestä työelämän paineita. Pää ei kestä. Perusduunarit ovat toimihenkilöitä alttiimpia joutumaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Heitä vaivaavat erilaiset rempat, kulumat ja rajoitteet tehdä työtä
Miksi EK ei aja ponnekkaasti heidän asiaansa? Miksi EK ei tartu näiden ihmisten työssä jaksamisen parantamiseen? Ahtialan työryhmä esitti panostamista ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Tähän pitää tarttua. Työkyvyttömyyden ehkäiseminen vaatii työnantajaltakin joustavuutta, ei vain työntekijältä.
Työkyvyttömyyteen puuttuminen on hidas tie pidentää ihmisten työn tekoa. Iso rintama on jumiutunut pikavoittojen taakse asettumalla työeläkeiän korottamisen taakse. Rintamasta löytyvät EK, kokoomus, keskus, perussuomalaiset , valtiovarainministeriö ja muut työelämän raskasta ydintä ymmärtämättömät  tahot.
Työurat ovat pidentyneet, mutta tahti ei tunnu riittävän.  Mihin on unohtunut se, että luotaessa vuonna 2005 nykyistä, joustavaa 63 – 68-vuoden eläkeikärajaa tukittiin iso joukko eläkkeelle siirtymisen reittejä? Se oli ”hinta” joustavasta eläkeiästä. Yksilöllinen varhaiseläke lopetettiin, työttömyyseläke lopetettiin, osa-aikaeläkkeen ehtoja heikennettiin ja ikääntyvien työttömien turva siirrettiin työttömyysturvaan.
Työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy on lähes yhtä vaikeaa kuin kamelin kulkeminen neulansilmän läpi. Neljännes kaikista hakemuksista joutuu hylkyyn ensimmäisellä hakukerralla. Hyvä juttu on, että suurten ikäluokkien ohittaessa 50 vuoden iän työkyvyttömyyshakemukset eivät kivunneet nousuun.