Puolueiden pitää käydä hallitusohjelman roolista ja luonteesta ennen vaaleja perinpohjainen keskustelu. Hallitusohjelmasta on tullut hallituksen ”raamattu”, josta pidetään kiinni härkäpäisesti. Se valmistellaan yön tunteina nopeasti Säätytalolla hallitusneuvotteluissa.

 

Ruotsi mallin mukaisessa "blokkipolitiikassa" on se hyvää, että äänestäjät tietävät ennakkoon linjauksista. Meillä ne kootaan vaalien jälkeen, ja aikaa kansalaiskeskustelulle Säätytalon neuvotteluissa ei ole varattu.

 

Yksi hallitusohjelman ongelma on menokatto. Talouspoliittiset tilanteet globaalissa taloudessa muuttuvat erittäin nopeasti. On aivan mahdotonta ennakoida neljän vuoden tähtäimellä talouden kehitystä. Liikkumavaraa on oltava finanssikriisin tapaisten globaalien kriisien hallintaan.

 

Ohjelma sitoo hallituksen kädet tekemään myös toimimatonta lainsäädäntöä, suomeksi sanottuna tyhmiä päätöksiä.

 

Professori Jukka Kekkonen onkin luonnehtinut lainvalmistelua ”teatteriksi”. Hän kritisoi ministereitä, hallitusta ja eduskuntaa asiantuntijoiden vähättelystä. Asiantuntijoita kyllä kuullaan, mutta ei kuunnella. Asiat valmistellaan ennalta sovitun mukaisesti. Hallitusohjelma sanelee huonotkin päätökset.

 

Kekkonen on mielestäni tässä oikeassa: huono lainsäädäntötyö rapauttaa demokratiaa.

                                                            *****

Hallitusohjelmasta on tullut hallituksen ”raamattu”. Tämä raamattu neuvotellaan yön pitkinä tunteina Säätytalolla kiireisellä aikataululla. Taustalla on jo ennen vaaleja aloitettu valmistelu ministeriöissä. Tarinat kertovat, että nyt valmistaudutaan ministeriöissä jo pääministeri Kataisen aikaan.

 

Hallitusohjelma on neuvottelujen tulos, johon vaikuttavat vahvasti neuvotteluissa mukana olevien puolueiden kannat. Ohjelmasta kiinni pitäminen tuo hallituksen politiikkaan ennakoituvuutta. Se ei saisi kuitenkaan ajaa hallitusta härkäpäisesti toteuttamaan kansalaisten kannalta kehnoa politiikkaa ja huonoja päätöksiä. Lainvalmistelussa tulee olla tilaa järkeville muutoksille.

 

Rankka sitoutuminen hallitusohjelmaan rajoittaa myös vapaata kansalaiskeskustelua ja demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia. Pääministeri Matti Vanhanen ”kunnostautui” yrittämällä estää laeista ennakkoon käytävää keskustelua. Miten Kiviniemi mahtaa reagoida?

                       

                                                            *****

Taannoin arvosteltiin Sailasta ja Hetemäkeä kovakorvaisuudesta. Korvapuolue kokoomuksen johtaman valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ohittaneet asiantuntijat ministeriön taloustieteellisessä neuvostossa.

 

Markus Jäntin, Ari Hyytiäisen ja Otto Toivasen turhautuminen johtuu siitä, että heillä ei ole ollut mahdollisuuksia tuoda riittävästi esille tieteellistä tutkimustietoa päätöksenteon pohjaksi. Professori Matti Liski on eronnut alkuvuodesta ”kuolleesta keskustelukerhosta”.

 

Erään tutkimuksen mukaan poliittisessa päätöksenteossa käytetty asiantuntijajoukko on myös erittäin rajattu. Myös naiset ovat aliedustettuina.