Tulevien palkkaratkaisujen pitää tukea pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ja vahvistaa työllisyyttä.

Keskitetyn ja koordinoidun mallin tunnusteluissa on löydettävä linja, jossa palkansaajia ei pistetä maksamaan taloudellisesta epävarmuudesta leikkaamalla ostovoimaa.  Nyt ostovoima menee pakkasen puolelle pieni- ja keskituloisilla. Tämä ei voi olla vaikuttamatta.
Vientinäkymien heikentyessä ostovoiman vahvistaminen tukee  kotimaista kulutuskysyntää, ja tätä kautta työllisyyttä. Pieni- ja keskituloisten palkan korotukset ja työttömyysturvan korottaminen tukevat molemmat tätä. Yleensä korotukset menevät kulutukseen.
Keskitetyn mallin pitää olla solidaarinen.  Siinä on painotettava pieni- ja keskipalkkaisten tulokehitystä. On huomioitava myös samapalkkaisuusnäkökulma.  Naisten ja miesten palkat eivät ole tasaantuneet tupoilla. Päinvastoin. Tätä virhettä ei ole syytä toistaa, jos uudistettu malli löytyy, kuten kansalaiset näyttävät toivovan mielipidemittausten mukaan.
Hyvin hoidetut työmarkkinat vahvistavat työllisyyttä ja työllisyysastetta. Tämä on pitkässä juoksussa olennaista koko kansantalouden uskottavuuden ilmapiirin luomisessa. Nyt on syytä pitää pää kylmänä, ja hakea oikeat lääkkeet työmarkkinoilla.