Hetemäen verotyöryhmän esitysten yksi suurimmista ongelmista on se, että työryhmä ei esitä verokertymän kasvattamista. Veropohjaa on laajennettava ja samalla on myös kasvatettava verokertymää sen sijaan, että esitellään mittavia leikkauslistoja.

Tässä valtion taloudellisessa tilanteessa on epärealistista, jos veroilla ei kerätä nykyistä enemmän tuloja. Hetemäen veropaketti on hyvätuloisten veropaketti. Verotuksessa jokainen maksaa kykyjensä mukaan, ja rikkaiden on maksettava muita enemmän. Verotuksen on oltava aidosti prgressiivista.

Leikkausten sijaan on toteutettava oikeudenmukaista veropolitiikkaa, jolla kerätään nykyistä enemmän veroja perusturvan ja palvelujen rahoittamiseksi.

                                                            *****

Hetemäen verotyöryhmän esitykset kasvattavat myös tuloeroja. Etenkin pieni- ja keskituloisten kotitaloudet joutuvat maksamaan muita enemmän, mikäli esitykset arvonlisäverotuksen korottamisesta toteutetaan. Heille ei esitetä mitään kompensaatiota.

 Reaalitulot eivät ole nyt kasvamassa. Kulutusverot syövät suhteellisesti suurituloisia enemmän pieni- ja keskituloisten kukkaroa.

 Sosiaaliturvalla olevien ihmisten toimeentulo on niukkaa. Tasaverona arvonlisäveron korotukset söisivät indeksiin sitomisesta tulevat korotukset. Käytännössä siis sosiaaliturvalla elävien ihmisten tilanne pysyisi ennallaan tai jopa heikentyisi.

                                                            *****
Vasemmistoliiton tavoitteena on tuloerojen kaventaminen. Tälle tavoitteelle Hetemäen esitysten toteuttaminen olisi myrkkyä.

 Vasemmistoliitto haluaa verottaa pääoma-, palkka-, eläke- ja sosiaaliturvan tukituloja yhden progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Tuloverotuksen alaraja on nostettava 10 000 euroon vuodessa. Tästä hyötyvät pienituloiset.