Helsingin Sanomat (1.9.) on tutkituttanut kansalaisten mielipiteitä puoluerahoituksesta. Edelleenkin kansalaiset suhtautuvat yllättävän nihkeästi puoluetukeen. Alle puolet antaa tukensa puoluetuelle. Samaan aikaan kuitenkin neljä viidestä hyväksyy yksityisten kansalaisten ja kaksi kolmesta yritysten tuen.

 Tämä on hämmentävää. Miksi puoluetuki, jonka tarkoitus on ollut taata puolueiden toiminta, on niin epäsuosittu? Puoluetuki kuitenkin takaa toimintamahdollisuudet myös niille puolueille, joilla ei ole suuria taustarahoittajia kuten esimerkiksi RKP:llä tai Kokoomuksella.
 
Ilman puoluetukea oikeistopuolueet olisivat erittäin paljon vahvempia taloudellisesti kuin vasemmistopuolueet. Myös pienten ja keskisuurten puolueiden toiminta olisi huomattavasti rajatumpaa.
                                                                 *****
Puoluetuen epäsuosio juontunee jo ”vennamolaisesta” vastustuksesta. Puoluetukeen on liitetty ”hämärähommien” mielikuvaa. Tuki on kuitenkin hyvin valvottua. Oikeusministeriöön on toimitettava vuosittain selvitys rahojen käytöstä.
 
Luulisi, että puoluetuki jos mikä olisi nyt hyväksytty. On paljastunut, että oikeistopuolueita ovat rahoittaneet liikemiehet, jotka ovat rikostutkinnassa.
                                                                 *****
Aivan varmasti avoimuus lisääntyy, kuten kansalaiset odottavatkin. Hyvää puoluerahoituskeskustelussa on ollut juuri avoimuuden lisääntyminen.
 
Nyt pitäisi saada myös kampanjakilpavarustelu kuriin. Vasemmistoliitto on vaatinut kampanjakattoa. Vain siten saadaan kohtuuttomat kampanjakulut rajoitettua.
 
Lahjoitusten katto on pulmallinen kysymys. Lahjoituskatolla halutaan rajoittaa sidonnaisuuksien syntymistä. Mitä sidonnaisuuksia voi syntyä kuolleisiin, jos esimerkiksi testamenttilahjoitukset kuuluisivat lahjoituskaton piiriin?