Kyllä minä niin ihmettelen, jos rikosten ennalta ehkäisy ei kannata.

 Uutiset kertovat, että vankilapäivä maksaa yhteiskunnalle 200 euroa. Sillä voi majoittua Keski-Euroopassa kohtuutasoisessa hotellissa neljä yötä, ja Suomessakin saa yön hyvätasoisessa hotellissa.
 
Vankien kohtelu Suomessa ei ole luksustasoa, vaikka joskus tulee vastaan tällaisiakin käsityksiä. Suomessa ilmapiiri on koventunut. On vaadittu kovempia rangaistuksia. Rangaistusten sijaan  rikosten ennalta ehkäisyyn on satsattava.
 
Rangaistusten perkaaminen on paikallaan. Osaa rikoksista rangaistaan yleisen oikeustajun mukaan liian ankarasti ja osaa taas liian lievästi. 
 
                                                                 ****
Suomessa on paljon korjaamista vapautuneiden vankien asemassa. Uusi laki korostaa kuntien ja viranomaisen yhteistyön tärkeyttä vapautuvien vankien selviytymisessä vapaudessa. Kuntien on herättävä vankien jälkihoitoon.
 
Jo vankilassa oloaikana pitää olla hyvät yhteydet perheeseen tai muihin läheisiin. Tämä tukee vapautumisen jälkeistä elämää. Keskimäärin vankeja oli viime vuonna 3 300 jokainen päivä. Heistä satakunta oli valvotussa koevapaudessa, johon pääsy on vaikeaa.
 
Kyse ei ole suuresta joukosta, jos he saavat elämästään kiinni. Mutta rikollisen tien jatkuminen on yhteiskunnalle paitsi kallista, myös epäinhimillistä ihmisille itselleen.
                     
Vankien viranomais- ja perheasioiden hoitamista on helpotettava. Yhteydenpitoa läheisiin ja viranomaisiin pitää tukea osan vapautumisen valmistelua. On esitetty esimerkiksi tietokoneen ja verkkoasioinnin käytön lisäämistä.