Vasemmistoliitto linjasi viikonvaihteessa hallitusneuvottelutavoitteitaan. Demokratiassa ei kaikkia asioita pysty viemään läpi. Vasemmisto haluaa reilusti kertoa äänestäjille reunaehdot, joilla ollaan valmiita osallistumaan hallitukseen.

 Edessä eivät ole helpot hallitusneuvottelut. Puolueiden väitetään olevan samanlaisia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Eroja löytyy muun muassa verotuksessa ja talouspoliittisissa linjauksissa, Eurooppa-asioissa sekä suhtautumisessa maahanmuuttoon tai vaikkapa harmaan talouden torjuntaan.
 
Hankalalta näyttää tässä vaiheessa hallitusyhteistyö kokoomuksen tai perussuomalaisten kanssa, jos osakin heidän tavoitteistaan toteutuu.
                                                                 *****
Seuraavan hallituksen pitää pienentää tuloeroja progressiivisemmalla verotuksella ja kerätä nykyistä enemmän pääomatuloveroja. Palveluja on parannettava, perusturvan tasoa tulee nostaa ja sitoa myös opintoraha indeksiin. 
 
Julkista terveydenhuoltoa ja etenkin terveyskeskusten toimintaa on parannettava. Vanhuspalveluista tulee säätää lailla ja maksuton opetus on taattava kaikilla asteilla. .
 
Vuokra- ja pätkätyöläisten asemaa on parannettava. Harmaata taloutta vastaan on toimittaja, ja kerättävä vähintään 500 miljoonaa euroa verotuloja. Naisten ja miesten samapalkkaisuus pitää vihdoin toteuttaa. Nythän palkkaerot ovat jopa kasvaneet.
 
Työpaikkoja on luotava lisää. Eläkkeelle siirtymisen joustava 63 – 68 vuoden ikä on säilytettävä. Eläkeikää ei tule nostaa..
 
                                                                 *****
Vasemmistoliitto haluaa toteuttaa kunnianhimoisia päästövähennyksiä lainsäädännöllä ilman lisäydinvoimaa. On edistettävä uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tuotantoa risupakettien sijaan ja luonnonsuojelusta on pidettävä kiinni.
 
Lähtökohtana pitää olla, että uusi hallitus edistää yhdenvertaisuutta eikä syrji ihmisiä iän, sukupuolen, etnisen, uskonnollisen, seksuaalisen tai muun perusteen takia. Tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä kohtelemaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti samaa sukupuolta olevien liittoja.