Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) lupasi taannoin takuueläkkeen. Vanhasen ehdotus 650 euron takuueläkkeestä kuukaudessa ei korota eläkkeitä, jos uudistus toteutetaan vasta vuonna 2012. Takuueläkepuhe on lähinnä silmänkääntötemppu.

 

Pääministeri Vanhanen on luvannut pienimpiin eläkkeisiin 650 euron takuueläkkeen pelkän kansaneläkkeen saajille ja pientä työeläkettä nauttiville ensi vaalikauden alussa aikaisintaan 2012. Vanhanen on jättänyt kertomatta, että nykyiset minimieläkkeet saavuttavat vuonna 2012 indeksimuutosten vuoksi joka tapauksessa 650 euron kuukausitason.

Ehdotus pienimpien eläkkeiden korottamisesta on kannatettava ajatus, mutta Vanhasen ehdottama malli näyttää merkitsevän sitä, että noin 550 000 pientä työeläkettä saavaa jätettäisiin vaille tulevien kansaneläkkeiden tasokorotuksia.

Parannuksena eläkeläisille markkinoitu eläkemalli merkitsee valtion menojen säästölakia, koska pelkkää kansaneläkettä saavien määrä vähenee lähes 20 000 eläkkeen saajalla ensi vaalikauden alkuun mennessä ja koska takuueläkettä suurempiin mutta alle 1 100 euron eläkkeisiin ei tehtäisi enää kansaneläkkeen tasokorotuksia nykyiseen tapaan.

Kansaneläkkeisiin ja pieniin työeläkkeisiin tarvitaan aito elinkustannuksia parantava tasokorotus. Eläketurvan suhteellisessa tasossa Suomi on lähempänä eteläisten ja itäisten EU-maiden eläketasoja kuin pohjoismaiden tai Euroopan unionin vanhojen jäsenmaiden. Suomessa on noin 650 000 ihmistä, jotka elävät EU:n määrittelemän köyhyysrajan alapuolella. Näistä eläkeläisiä on noin 180 000.

                                                                     ******

Vanhasen esittämä takuueläke koskisi Kelan mukaan 110 000 ihmistä. He ovat niitä, jotka saavat nyt alle 650 euroa kuukaudessa.

 

Minimieläkkeen korottaminen 650 euroon maksaisi Kelan mukaan arviolta 100 miljoonaa euroa, riippuen indeksikorotuksista. Koska ehdotus 650 euron takuueläkkeestä on ajoitettu vasta ensi vaalikauden alkuun, korotus ei siis toisi nykyisiin pienimpiin eläkkeisiin käytännössä muutosta, koska kansaneläkeindeksin vuosittaiset korotukset nostavat eläkkeiden tason vuoteen 2012 mennessä pääministerin toivomalle tasolle.

Vuonna 2008 noin 558 euron suuruisen täyden kansaneläkkeen saajia on noin 92 000. Kansaneläkkeen saajia, jotka saavat myös muuta eläkettä, on runsaat 550 000. Täyden kansaneläkkeen saajien määrä pienenee Kelan laskelman mukaan lähivuosina siten, että vuonna 2010 heitä on noin 84 000, vuonna 2015 noin 77 000 ja 2020 noin 72 000. 

Vuonna 2009 indeksin nousun perusteella yksinäisen pelkän kansaneläkkeen varassa asuvan henkilön eläke nousee 25,67 eurolla eli 558,46 eurosta 584,13 euroon kuukaudessa. Naimisissa olevan, pelkän kansaneläkkeen varassa asuvan henkilön kansaneläke nousee puolestaan 22,77 eurolla eli 495,35 eurosta 518,12 euroon kuukaudessa.