Hallituksen elvytyspaketti saa mennen tullen huutia. Palkansaajien tutkimuslaitoksen arvostettu tutkija Pekka Sauramo arvioi, että hallituksen laskelmat työpaikkojen lisäyksestä ovat voodoo-taloustiedettä: yrityksille annetaan vero- tai muita helpotuksia ja toivotaan niiden muuttuvan työapikoiksi.

Hallituksen lupaama 25 000 työpaikkaa on hataralla pohjalla. Peräti 10 000 on laskettu Kela-maksun poistamisen varaan. Sauramo pitää tätä epvarmanana toiveajatteluna. Kokonaisuutena hallituksen paketti on riittämätön. Hallituksen on tuotava vielä kevään aikana toinen lisäbudjetti, joka olisi todellinen piristysruiske.

Myös Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman on joutunut selittämään Kela-maksujen poistojen vaikutuksia (esim. radio 2.2). Elvytyksen perusteluna Kela-maksujen poisto ei vakuuta, ei hallituksen eikä Korkmanin selittämänä. Toinen asia onkin arvioida, että miten järkevä ajankohta tämä oli rakenteelliselle muutokselle.

Myös VATTin tutkimusjohtaja Roope Uusitalo arvostelee hallituksen elvytyspakettia. Hän olisi odottanut solidaarisempaa otetta hallitukselta. Joukkotyöttömyyden uhatessa on paikallaan nostaa työttömyysturvaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

Itse haluan painottaa lisäksi myös asumistuen merkitystä. Pieni  työttömyysturva ja alhainen asumistuki ajavat ihmisiä toimeentulotuelle.

Hallitus on kuuro. Arvostetut talousasiantuntijat vakuuttavat yhdestä suusta elvytyksen tarvetta, ja hallitus rakensi pluffin, joka vastaa vain osittain tarvetta.