perjantai, 28. syyskuu 2012

Vasemmistoliitto ei tingi lasten subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Vasemmistoliitto ei ole valmis karsimaan lasten päivähoidosta.  Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän linjaus valmiudesta rajoittaa lasten subjektiivista päivähoitoa kohdistuu suoraan lasten oikeuksiin. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päivähoitoon.

Karsimisen sijaan päivähoitoa on kehitettävä. Sipilä kyllä kehittäisi päivähoitoa, mutta jättäisi osan lapsista päivähoito-oikeuden ulkopuolelle. Tämä ei ole lasten kannalta tasa-arvoista ja merkitsi päivähoidossa taka-askeleita menneeseen.

Perheiden mahdollisuutta valita perheen koti- ja työelämään soveltuva päivähoito on hyvä lisätä kunnissa. Esimerkiksi vuorotyötä tekevät ja epäsäännöllisten työaikojen armoilla olevat perheet ovat lujilla päivähoidon järjestämisessä.
 

torstai, 27. syyskuu 2012

Vasemmistoliitto ajaa parempaa vanhushoivaa koko maahan

Keskustelu vanhuslaista velloo kiivaana.  Moni eläkeläinen on kysynyt, että tuleeko uudesta vanhuspalvelulaista sutta vai sekundaa? Ei tule kumpaakaan. Laki antaa hyvän tilaisuuden korjata vanhusten palveluja. Tässä on suuri vastuu uusilla valtuutetuilla.

Ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva vanhuslaki toteutetaan kunnissa. Jokaisessa kunnassa on selvitettävä vanhushoivan tilanne. Jossain saattaa laitoshoito olla kunnossa, mutta kotihoito mättää. Resursseja on liian vähän. Jossain taas kunnan rahat loppuvat omaishoidosta kesken vuotta.

Jokainen vanhus haluaa asua kotonaan niin kauan kuin suinkin pystyy. Tätä kunnissa on tuettava. Moni vanhus elää reippaasti ilman tukea ja apua, toimii vireästi kerhoissa ja harrastaa monia asioita.  Mutta moni vanhus tarvitsee myös apua ja tukea. 
Tässä kuntien on oltava aktiivinen. Uusi laki määrää, että kaupungin on suunniteltava vanhusten ja ikäihmisten hoito. Hoitoa on yksinkertaisesti oltava tarjolla! Kannustan omaisia ja vanhuksia voimiensa mukaan myös vaatimaan palveluja. Ei tarvitse tyytyä ensimmäiseen kieltoon.
                                                                                       *****
Uusi laki takaa, että jokaiselle hoivaa tarvitsevalle vanhukselle on tehtävä hoivasuunnitelma. Se on tehtävä viipymättä, kun hoivan tarve tulee ilmi. Ja palvelut on osoitettava viivyttelemättä. Tämä on isoa  haaste. Aivan liian moni vanhus joutuu nyt jonottamaan hoivapaikkaa. Kotona on pitkälle dementoituneita ja muistisairaita vanhuksia.

Taas jälleen kerran kuulin eräästä vanhuksesta, joka oli laitettu sairaalasta kotiin. Hänellä käy kyllä kotipalvelu kolme kertaa päivässä. Kun ovi sulkeutuu, hän ei muista kenenkään edes käyneen.  Tämä on väistämättä ahdistavaa. Kuvitelkaa itseänne kotona, jossa koette olevanne vieraassa paikassa, täysin yksin eikä sinulla ole muistikuvaa mistään muusta. Se on ahdistavaa.

Muistisairaista tulee olla erityinen vastuu. Pitkälle dementoitunut ihminen ei pysty itse kertomaan tunteistaan saati nimeämään ahdistustaan tai yksinäisyyttään. Sellaiset käsitteet eivät ole enää hänen tavoitettavissa.

Muistisairas elää tässä ja nyt tai sitten menneisyydessä, jossa omat ikääntyneet lapset ovat jälleen lapsia. Yksinäisyyden hän väistämättä tuntee.
                                                                                       *****
Vanhuslaki on hyvä väline valtuutetuille.  Laki edellyttää, että kuntapäättäjien on tiedettävä vanhushoivan tilanne. Tästä on otettava koppi. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kannalta on olennaista järjestää myös valvonta. Hoivapalveluja on parannettava käytännössä. Muutoin laki jää paperitiikeriksi.
 

keskiviikko, 19. syyskuu 2012

Valtuustot uusiutuvat väistämättä

Kuntavaalien yksi etappi on tavoitettu. Ehdokasasettelu on päättynyt. Enää ei ehdi ehdokkaaksi, mutta mukaan vaalityöhön ehtii hyvin. Tervetuloa mukaan vaalikentille!

Näistä kuntavaaleista tulee arvaamattomat. Ylivoimaisesti eniten ehdokkaita aikaisemmissa kuntavaaleissa saanut keskusta ei ole yhtä hyvässä vedossa. Perussuomalaiset saivat odotetusti lisättyä ehdokkaita eniten. Muut puolueet asettuivat tähän väliin.
                                                                                       ****
Kuntavaalien tulosta on vaikea ennakoida. Taustalla ovat poikkeukselliset eduskuntavaalit, joiden jälkeen Suomessa on neljä keskisuurta puoluetta eikä kolme, kuten aikaisemmin. Tämä heijastuu väistämättä myös kuntavaalien asetelmiin. Eniten menetettävää on suurimmilla puolueilla. Persussuomalaiset kasvattavat joka tapauksessa kannatustaan. Kauimpana perussuomalaisista ovat vasemmiston ja vihreiden kannattajat.

Eduskuntavaalien perusteella voi ennakoida liikkuvuuden kasvavan. Tätä ilmiötä tukevat myös käydyt presidentinvaalit. Liikkuvat äänestäjät valitsevat ehdokkaansa tai puolueensa jopa kolmen puolueen ryppäästä.  Kullakin puolueella on oma ydinkannattajakuntansa, mutta suuri joukko valitsee paikallispolitiikan ja ehdokkaan henkilön perusteella ehdokkaansa.

Paikallisuus on tärkeä. Perussuomalaiset virittelevät varmasti eurokriisin tunnelmia vaalikentillä, kun kotimaan politiikassa ei ole näyttöjä. Kunnissa ei kuitenkaan eurokriisiä ratkota. Siellä päätetään kuntalaisten palveluista ja hyvästä elinympäristöstä.
                                                                                       ****
Valtuustot uusiutuvat. Puolueet ovat viestittäneet, että konkareita on siirtynyt sivuun. Vaaleissa valitaan väistämättä suuri joukko uusia valtuutettuja. Tämä on mahdollisuus, mutta myös haaste valtuustoille. Uudet ihmiset tuovat uutta virettä, mutta myös kokemattomuutta.

On tärkeää, että hiljainen tieto siirtyy uusille valtuutetuille. Pian muuten eletään virkamiesvallassa. Kuntapolitiikassa valmistelulla on suuri merkitys, ja on poliitikkojen osaamisesta kiinni, jotta ei mennä virkamiesten talutusnuorassa. Kaikki kunnia hyville virkamiehille, mutta demokratian vuoksi päätösvalta tulee olla valtuustoilla.

sunnuntai, 16. syyskuu 2012

Peruskoulusta tasa-arvon luodaan kivijalka

Erot akateemisten ja ei-akateemisten kotien lasten koulutuserot ovat kasvussa.  Erot ovat laskeneet 70-luvun jälkeen, mutta pari vuotta sitten erojen havaittiin kasvaneen.

Syitä toki saattaa olla monia, mutta on huolestuttavaa, jos lapsen kotitausta alkaa määrittää lapsen koulutustasoa. Peruskoulu on avain tasa-arvoiseen koulutukseen. Kaikille lapsille taustasta riippumatta on taattava hyvä oppiminen.

Jo nyt on menossa rankka ”koulushoppailu”, jossa hyvin toimeentulevat vanhemmat hakevat lapselleen parasta mahdollista peruskoulua. Myös kouluja, joissa on paljon maahanmuuttajia, karsastetaan.

Tämä johtaa koulujen eriarvoistumiseen. Syntyy maineeltaan hyviä ja huonoja kouluja. Peruskoulussa pitää painottaa lähikouluperiaatetta. Tämä toteutuu, kun jokaisessa koulussa taataan hyvät resurssit. Jokaisessa koulussa pitää tarjota laadukasta opetusta – terveellisessä ympäristössä.

On kummallista, että 2000-luvulla saattaa olla puutetta oppimateriaaleista. Ja luokkakoot ovat liian suuria. Kouluavustajista tingitään, kun kunnan budjetti paukkuu. Puuttuu koulukuraattoreja ja terveydenhoitajia.

Oppimisen tukipalveltu pitää olla kunnossa. Opettajille ja oppilaille on taattava työrauha. Väitän, että kunta saa monikertaisen laskun, ellei se huolehdi peruskoulusta. A

mmattitaidottomat tippuvat muita helpommin työttömiksi. Veroeurot jäävät saamatta – puhumattakaan inhimillisyydestä.  On ilo oppia, kun siihen annetaan mahdollisuus.
 

sunnuntai, 9. syyskuu 2012

Veroparatiisit alas!

Suomalaisten eläkeyhtiöiden miljardien veroparatiisisijoitukset kuohuttavat. Sijoituksia on tehty etenkin Caymansaarille. Työeläkeyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto on sitä mieltä, ettei rahastojen kautta sijoittaja edes voi välttää veroparatiiseja. Ilmarinen vetäytyy lainsäädännön muutoksen taakse.
Työeläkerahastojen rahoja ei tulisi sijoittaa veroparatiiseihin. Eikä suomalaisten kuntien pitäisi ostaa eikä Kelan maksaa korvauksia Terveystalon lääkäripalveluista, koska ne kiertävät verotusta veroparatiisien kautta. Veronkierto veroparatiisien kautta jos mikä syö suomalaisten heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta rahaa!
                                                                 *****
Veronkierto uittaa verovaroja hyvinvointipalvelujen ulkopuolelle. Jo eläkeyhtiöiden kohdalla kyse on miljardeista. Yli puolet maailmankaupasta tapahtuu veroparatiisien kautta. Tämä luo epävakautta koko maailmantalouteen. Tässä epäreilun kilpailun pelissä jäävät jalkoihin pienet ja rehelliset yritykset.
Vasemmistoliitto on vaatinut, että Euroopassa toimivat yritykset velvoitetaan maakohtaiseen kirjanpitoon, jolloin veronkierto tulee näkyviin. Konsernin sisällä voi piilottaa mitä erilaisimmin keinoin.
Samaan konserniin kuuluvat yhtiöt kikkailevat yhtiöiden välisillä korkovähennysoikeuksilla. Rahaa haetaan halvalla esimerkiksi Caymansaarilla olevasta tytäryhtiöstä korkealla korolla ja vähentää korkokulut Suomen verotuksessa.
                                                                 *****
Yksi keino on, että verotetaan raskaasti rahaliikennettä veroparatiiseihin niin kauan, että ne saadaan kokonaan suljettua kansainvälisin sopimuksin. Veroparatiisikonsernien omaan moraaliin ei voi luottaa.
On myös avattava hallintarekisterit julkisiksi koko Euroopassa ja verokohtelu on yhtenäistettävä. Kahdenvälisestä verotietojen vaihdosta on siirryttävä monenkeskiseen.
Keinoja siis löytyy. Miksi näitä ei toteuteta? Elinkeinoelämän lobbarit ovat vahvoja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK tarraa kiinni yritysten ”saavutettuihin etuihin”. Kokoomus on ollut vahvasti tässä junassa mukana.