Kokoomus ajaa kaksilla raiteilla maahanmuuttopolitiikassa. Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhosen ja saman puolueen ehdokas Johanna Korhosen ”älähdykset” ovat oikeaan osuneita. Kokoomus ei ole uskottavasti sanoutunut irti ehdokas Kai Pöntisen maahanmuuttajavastaisesta ajattelusta.

 

Pöntinen on jatkanut kohuilmoitteluaan maahanmuuttajia vastaan. Merkillisesti kohu nousi vasta sen jälkeen kun Pöntisen näkemykset tulivat esiin printtimediassa. Hänen nettisivuillaan näkemykset ovat olleet luettavissa jo viikkoja. Pöntisen maahanmuuttajavihamielisistä näkemyksistä on käyty keskusteluja myös verkossa.

 

Kokoomusjohto ei siis ole ollut epätietoinen ehdokkaan näkemyksistä.

 

Kiinnostavaa onkin, että saako meillä verkossa kirjoitella vapaasti maahanmuuttajavihamielisesti median puuttumatta siihen? Annetaanko verkossa kirjoittelulle ja mainonnalle enemmän vapauksia? Monet tutkijat ovat olleet huolestuneita vihapuheen lisääntymisestä verkossa.

 

Vaalien jälkeen onkin syytä käydä keskustelua verkon vaalikirjoittelun ja –mainonnan rajoista.

Hyvien tapojen ja myös sananvapautta linjaavien lakien tulee toimia myös verkossa. Vihapuhetta jotain ihmisryhmää tai joitain ihmisryhmiä kohtaan ei tule sallia verkossakaan.

 

Näihin vaaleihin on jäljellä enää vain muutama päivä. Puolueiden on syytä palata vaalien jälkeen ja arvioida viileästi verkossa käytyä maahanmuuttajakeskustelua ja verrata sitä printin pelisääntöihin. Puolueet lukuun ottamatta perussuomalaisia allekirjoittivat ennen vaaleja linjauksen, jonka mukaan vaalikampanjoinnista kitketään rasistiset piirteet.