Sinivihreä hallitus jättää seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle raskaan perinnön. Se ei ole kyennyt kääntämään köyhyys- ja hyvinvointierojen kasvua, vaan päinvastoin erot syvenevät.  Tuoreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaiseman tutkimuksen mukaan kansa jakautuu kolmeen osaan.

Päinvastoin hallitus on lisännyt köyhyyttä. Se on leikannut viimeksi Lex Soininvaaralla nuorten toimeentulotukea, säätänyt terveydenhoitajamaksut terveyskeskuksiin ja jättänyt työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotukset tekemättä ja tukenut asuntopolitiikkaa, joka on nostanut vuokria.
 
                                                                 *****
Kansalaiset odottavat puolueilta esityksiä perusturvan, vanhushoivan ja terveydenhuollon parantamiseksi. Työttömyys, vanhuus, työkyvyttömyys ja monilapsisuus ovat tipauttaneet pienituloisuuteen ja toimeentulo-ongelmiin jo kolmanneksen väestöstä. Hälytyskellojen pitää soida koko yhteiskunnassa.
 
Olisi pitänyt soida jo aikoja sitten. Hallitus kyllä lupasi vähentää köyhyyttä, mutta SATA-komitean lahja pienituloisille oli nuorten toimeentulotuen leikkaus.
 
Vasemmistoliitto on esittänyt oman pakettinsa tulo- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Perusturvaa on nostettava 750 euroon, vanhustenhoivasta on säädettävä lailla ja alle 10 000 euron vuositulojen tulee olla verottomia.
 
Veronkevennysten sijaan on laajennettava veropohjaa peruspalvelujen ja perusturvan rahoituksen turvaamiseksi. Verotus on myös oikeudenmukaisuusasia: tuloeroja on tasattava verotuksella.
                                                                 ******
Valtiovarainministeriö on syytänyt erilaisia raportteja kuntien- ja valtiontalouden kestävyysvajeesta sekä leikkauslistoista. Tässä keskustelussa unohdetaan huono-osaiset yhteiskunnan marginaaliin oman onnensa nojaan.
 
Erilaiset leikkauslistat ovat masentavia. Kuka pienituloinen enää jaksaa välittää yhteisistä asioista, jos vastassa on märkä rätti vasten kasvoja? Turha on valittaa, että ihmiset hakevat muutosta ja haluavat siivota eduskunnan.
 
Puhe pienituloisuudesta, eriarvoisuuden lisääntymisestä ja hyvinvoinnin katoamisesta yhdeltä kolmannekselta on kaikunut kuuroille korville. Muutos tarvitaan.