Erot akateemisten ja ei-akateemisten kotien lasten koulutuserot ovat kasvussa.  Erot ovat laskeneet 70-luvun jälkeen, mutta pari vuotta sitten erojen havaittiin kasvaneen.

Syitä toki saattaa olla monia, mutta on huolestuttavaa, jos lapsen kotitausta alkaa määrittää lapsen koulutustasoa. Peruskoulu on avain tasa-arvoiseen koulutukseen. Kaikille lapsille taustasta riippumatta on taattava hyvä oppiminen.

Jo nyt on menossa rankka ”koulushoppailu”, jossa hyvin toimeentulevat vanhemmat hakevat lapselleen parasta mahdollista peruskoulua. Myös kouluja, joissa on paljon maahanmuuttajia, karsastetaan.

Tämä johtaa koulujen eriarvoistumiseen. Syntyy maineeltaan hyviä ja huonoja kouluja. Peruskoulussa pitää painottaa lähikouluperiaatetta. Tämä toteutuu, kun jokaisessa koulussa taataan hyvät resurssit. Jokaisessa koulussa pitää tarjota laadukasta opetusta – terveellisessä ympäristössä.

On kummallista, että 2000-luvulla saattaa olla puutetta oppimateriaaleista. Ja luokkakoot ovat liian suuria. Kouluavustajista tingitään, kun kunnan budjetti paukkuu. Puuttuu koulukuraattoreja ja terveydenhoitajia.

Oppimisen tukipalveltu pitää olla kunnossa. Opettajille ja oppilaille on taattava työrauha. Väitän, että kunta saa monikertaisen laskun, ellei se huolehdi peruskoulusta. A

mmattitaidottomat tippuvat muita helpommin työttömiksi. Veroeurot jäävät saamatta – puhumattakaan inhimillisyydestä.  On ilo oppia, kun siihen annetaan mahdollisuus.