Tuoreen mepin  Riikka Mannerin raskaus puhuttaa. Mannerin raskauden epäillään haittaavan hänen työtään meppinä. Jotkut pitävät raskautta jopa oman edun tavoitteluna hyvien äitiysetuuksien toivossa. Jotkut äänestäjät kokevat tuleensa petetyiksi, kun Manner ei kertonut ennakkoon raskaudestaan.

 

Olen hämmästynyt ja pöyristynyt kovista asenteista. Samaan aikaan olen tyytyväinen, että nuoriin, synnytysikäisiin naisiin kohdistuva asenteellinen syrjintä tulee näin räikeästi esiin julkisuudessa. Toivottavasti Mannerin raskaudesta käytävä keskustelu herättää myös laajemman keskustelun nuorten naisten piiloisesta syrjinnästä työmarkkinoilla.

 

Suomessa on Euroopan parhaiten koulutetut pätkätyöntekijänaiset. Naiset pääsevät miehiä myöhemmin kiinni vakituiseen työpaikkaansa opintojensa jälkeen. Ja kuinkahan monelta naiselta kysytään työhönottohaastattelussa perhesuunnitelmista tavoitteena karsia potentiaaliset synnyttäjät?

 

Kotimaan politiikassa olevat nuoret naiset ovat viime vuosina ”uskaltaneet” olla äitejä ja synnyttää. Tästä asennemuutoksesta voi kiittää vihreitä naiskansanedustajia, jotka ovat kyseenalaistaneet käytäntöjä.  ”Imettämiskeskustelut” ovat tehneet tilaa niin käytännössä kuin asenneilmapiirissäkin. Raskaus on tullut näkyväksi politiikassa.

 

Mannerille pitää antaa tunnustus, että hän rohkeasti tulevana äitinä on pyrkinyt ja päässyt keski-ikäisten miesten hallitsemaan Euroopan parlamenttiin. Näillä asenteilla, joita Suomessa on ilmennyt Mannerin raskauden ympärillä, ei edistetä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

 

Asenteisiin tarvitaan ja pikaisesti muutosta. Nuorten äitien asiantuntemusta tarvitaan politiikassa.